اعطای لوگوی هوشمند به تمامی وب سایت های ایرانی
به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، سید مرتضی موسویان عصر یکشنبه در همایش بین المللی فضای مجازی پاک در سالن وزارت کشور از ثبت لوگو برای تمامی وب سایت های ایرانی خبر داد و گفت: با ارایه چنین نشانی تمامی وب سایت های ایرانی دارای هویت و رده بندی می شود. سید مرتضی موسویان در پاسخ به جایگاه این مرکز در زمینه تولید محتوا و نقش ملی در همایش بین المللی فضای مجازی پاک (فمپ) افزود: با توجه به مصوبه 1389 هیات وزیران، این مرکز موظف است نسبت به ساماندهی نشر دیجیتال, برخط و رسانه های همراه و هوشمند اقدام نماید. وی با اشاره به اینکه اگر کسی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وب سایتی را ثبت کند، خاطر نشان کرد: وب سایت ها در ابتدا یک لوگوی بی رنگ دریافت می کند که پس از ارجاع به دستگاه ذیربط و دریافت مجوزهای لازم، به او لوگوی رنگی و سیستم رتبه بندی یک تا پنج ستاره اختصاص می یابد تا بتوان فعالان عرصه فضای مجازی را تمییز داد. همچنین وی درباره رنگ های اختصاص یافته به وب سایت های ایرانی گفت: با توجه به نشست مرکز توسعه رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نهادهای مختلف قرار است تا رنگ های مختلف به وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی اختصاص یابد و این نهادها موظف خواهند بود با توجه به نظام تولید محتوا رنگ هایی را به عنوان شناسه معرفی کنند. همچنین در ادامه رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: درپی نشستی با فعالان حوزه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال قرار شد تا با ارایه آموزش های لازم به نمایندگان تولیدکنندگان برنامه های کاربردی، نظارت بر فعالیت این فعالان را به عهده خودشان واگذار کنیم . رییس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال گفت: با توجه به مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر حمایت از صادرات نرم افزار، این امر در اولویت فعالیت های این مرکز قرارخواهد گرفت.