راهنمای استفاده
مجوز فعالیت فرهنگی دیجیتالی
نرم افزار و محتواهای دیجیتالی
بر حامل (DVD، قلم قرآنی و ...)
ثبت نرم افزار های موبایلی
ثبت وب سایت
ثبت کانال و
شبکه های اجتماعی
مجوز پیام رسان
و شبکه های اجتماعی
شکایات
و گزارشات مردمی
استعلام شامد
شبکه ملی و فرهنگ
جشنواره ها
نمایشگاه ها
صدور مجوز خدمات ارزش افزوده